Ministern: Inte aktuellt att ändra lagen

Kommuner kan tvingas bryta mot lagen – SKR vill ha lättnader.

Till vänster: socialminsiter Lena Hallengren (S). Till höger: hemtjänst.

Lyssna: Ministern: Inte aktuellt att ändra lagen

Kommuner kan tvingas bryta mot lagen – SKR vill ha lättnader.