”Kan behövas mer stöd för utländska sexsäljare”

Jämställdhetsmyndigheten kan komma att se över återvändande-programmet för utländska medborgare som hamnar i prostitution.

Lyssna: ”Behövs mer stöd för utländska sexsäljare”

Jämställdhetsmyndigheten kan komma att se över återvändande-programmet för utländska medborgare som hamnar i prostitution.