EU-domstol fäller länder som inte tog emot flyktingar

Ungern, Polen och Tjeckien bröt mot EU:s regler när de vägrade ta emot asylsökande.

Ungern, Polen och Tjeckien bröt mot EU:s regler när de vägrade ta emot asylsökande.